MONTÁŽE IZOLACÍ

Nová výrobní hala Jihlava

Dodávka a montáž ocelových a pomocných konstrukcí, ocelových rámů pro VZT, požárních žebírku. Dodávka a montáž obvodového pláště z minerálních sendvičových panelů včetně klempířských prvků. Dodávka a montáž konstrukčních trapézových plechů střešní konstrukce. Dodávka a montáž izolačního souvrství skládaných střešních plášťů s požární odolností s finální povrchovou úpravou z mPVC fólie. Dodávka a montáž systémového podtlakového odvodnění Pluvia. Dodávka a montáž pásových obloukových světlíků střešní konstrukce. Dodávka a montáž systému proti pádu osob z výšky.

Zařazení: Průmyslové haly a objekty, střešní pláště